آشنایی با پیش دبستان

به نام خداوند جان وخرد

جهل بر باد دهیم                عاشقی یاد دهیم

واله ایرانیم                       زندگی یاد دهیم

 

 

 

آموزش در بستر زندگی

دور نما :

به عنوان مرکز پیش دبستانی مرجع و الگو در سطح کشور به ارائه خدمات آموزشی برای فراگیر شدن مراکز ، مربیان و سیاست گزاران آموزشی کشور

هدف :

ثبت تجربه ی یادگیری لذت بخش  و ایجاد شوق یادگیری در آموختن و توجه به رشد همه جانبه ی کودکان و استقلال فردی در انجام امور مختلف

 

خروجی های پیش دبستان :

کودکانی شاد ، پر انرژی ، مستقل ، توانمند و با اعتماد به نفس که توانایی برقراری ارتباط موثر با محیط و پیرامون را دارند.

 

انسان گرایی :

انسان گرایی به مجموعه استعداد های نهفته انسان و خلاقیت بی حد و مرز و به نیروی تفکر انسان در هر شرایطی اشاره می کند و معتقد است انسان توان تغییر دارد و اسیر گذشته و احساس سرکوب شده ی خویش نیست و می تواند برای بهتر شدنو سالم تر شدن اقدام کند . انسان را مرکز تغییر و تحول می داند.

ویژگی های این الگو به اختصار عبارتند از:

1-توجه به یگانگی انسان به فردیت و تفاوت های فردی هر موجود انسانی منحصر به فرد است که تفاوت هایش قابل احترام هستند.

2- بر همین اساس هیچ نوآموزی با دیگری مقایسه نمی شود و برای مشخص شدن پیشرفت هر کودک با خودش مقایسه می شود.

3-حق انتخاب کودک در مشارکت فعال در امور مختلف کودک برای انجام هیچ فعالیتی با فشار و اجبار روبرو نیست

4-الگوی رابطه بین افراد در مرکز مبنی بر زبان زرافه ( الگوی ارتباط بدون خشونت ) می باشد ، روش تعاملی که تبادل اطلاعات و حل اختلافات به صورت صلح آمیز و بر اساس ارزش های مشترک انسانی و توجه به نیازهای طرفین انجام می شود، که باعث حس تفاهم و ایجاد حس ارزشمندی به جای احساس گناه می گردد.

5-بر همین اساس هر فرد مسئولیت فردی در انتخاب ها دارد که موجب می شود به جای رقابت با همکاری سالم که به سلامت خود و دیگران کمک می کند به صورت داوطلبانه و با میل شرکت کند.

6-آزادی عمل در محیط تا جایی که برای خود، دیگری و محیط ایجاد خطر و آسیبی بکنم.با کلام ، رفتار ، نگاه باعث ناراحتی کسی نشوم و در میان نظرات خود بدون توهین، تحقیر و با احترام گفتگو کنم.

رویکرد آموزشی

رویکرد آموزشی ما در پیش دبستانی واله تلفیقی از رویکرد های شناختی مطرح دنیا است  مثل والدورف ،تحولی نگر(پیاژه)، های اسکوپ ،رجیو و مونته سوری

والدورف: توجه به تجارب کودک در زمینه ی شناخت و یادگیری و پرهیز از برنامه های انتزاعی ذهنی است.تقویت جسمانی باعث رشد در حوزه های عقلانی و روحانی کودک در آینده می شود.(تغذیه ی خوب،ورزش مناسب،فعالیت های آزاد ، مشارکت کودک در فرآیند یادگیری ،پرهیز از آموزش مستقیم،حضور در فضاهای صلحی و عمومی و فعالیت هایی مثل (بافتنی،خیاطی،نجاری،نانوایی،نواختن موسیقی و...)

تحولی نگر(پیاژه) : وقتی کودک به صلحی از منطق و خرد دست می یابد با رویکرد تحولی رو به رو است که می تواند از جریان های ساده فردی تا رویدادهای مهم او را یاری کند؛ تحویل در مفاهیم ، زبان ، نگاه و دنیای کودک دنیای او را یاری می کند.

یادگیری فعال یا High Scop  : کودک از طریق برخورد و ارتباط مستقیم با ابزار ،مردم،دیدگاه ها و موقعیت ها از رخدادها به برداشت تازه اثی برسد.

ارتباط موثر و فعال که موجب اثرپایدار و ایجاد دانش تازه ای در او می شود.

چهار اصل دارد :

1-کار مستقیم با اشیا

2-خلاقیت

3-یادگیری فعال ( الف : بایک پرش ذهنی شروع     ب: فعالیت و کنش فیزیکی    ج: فعالیت ذهنی     د: کار مستقیم )

4-حل مساله

5- حق انتخاب

6- گفتگو

7- استفاده  از ابزار

8-خطا کردن امری طبیعی است

9- زمان انجام کار

10- بازبینی روند انجام کار

11- ریاضی به شیوه ی غیر مستقیم (برداشت کودک از روابط موجود ،چارچوب های مختلفی به کشف راه حل های مختلف)

توجه به مهارت و فرآیند در کار فعال با اشیا

( آشنایی با اعداد، شمارش ، طبقه بندی به ردیف بندی ، مجموعه های زی و آشنایی مقدماتی با کلیت ها ، پیش بینی،تخمین زدن و پیدا کردن راه حل )

12- علوم ( مهارت های اصلی در آموزش علوم)

الف-مشاهده    ب-جمع آوری اطلاعات      ج-طبقه بند      ح- آزمایش        خ- تحلیل           د-پیش بینی            ذ-کنترل تغییرات           ر- اجرا          ه-گزارش نتایج

13-حرکت ( روش سازنده ای که برای شکل دهی و هماهنگی بین جسم فشناخت فکر و زبان است و به این موترد توجه دارد.)

الف-آگاهی جسمانی ، موقعیت جسمانی خود را بشناسد ف مهارتهای بدنی و کاربرد اندام

ب-آگاهی زبانی با نام حرکت بر اساس نوع عمل آگاه باشد

ج- آگاهی فضاییفآگاهی زمانی ،زبانی ،جسمانی

14-سوادآموزی : فرآیند سوادآموزی از نوزادی شروع و با تمرین های ساده کودکانه به توانایی تصویر خوانی میرسد؛برای ارتباط با دیگران توانایی خواندن و دریافتن پیام و ارسال پیام را به دست بیاورد.

 

رویکرد آموزشی انسان گرا

1-کودک به عنوان یک شهروند حق بهره مندی از بهترین برنامه های آموزشی را دارد.

2-کودک به تداوم ارزش های فرهنگی در جامعه کمک می کند(تاریخ،جغرافی ،آشنایی با استانها)

3-کمک به شناخت  و استعداد ها از طریق تجربه ی آموزشی متفاوت و متنوع

4-نقش خانواده و جامعه در کنار نقش کودک در یادگیری

5-توجه به رشد عاطفی،اجتماعی ،ذهنی علاوه بر ریاضی و علوم و نوشتن

6-کودک از طریق تجربه ی مداوم و موثر با افراد پیرامون به کمک دانش می پردازد

7-محیط غنی،رشد عاطفی که با بیان احساس توسط کودک امجام می گیرد و هنر بهترین ابزار برای شناخت کودک محسوب می شود.

 

روش دستیابی

آموزش پروژه محور:نگاه به پروژه در این مدل آموزشی صرفا یک طرح اجرایی و یا عملیاتی نیست و یا پروژه فقط یک کار تحقیقاتی محسوب نمی شود.

فعالیتی که کودک به تنهایی با همراه گروه بای به سرانجام رساندن موضوع می دهد و یک فراآیند است که با یک موضوع یا مساله مورد توجه کودکان قرار می گیرد و پیش می رود. پیگیری پروژه بزرگترین آموزشی که می توان برای کودکان فراهم کرد.یادگیری که ممکن است در هیچ جریان دیگر آموزشی شکل گیرد.

تعامل خانواده ها با برانامه های مرکز آموزشی از طریق کارگاه ها،  هم فکری مشارکت در برنامه ها و... و نیز همکاری در انجام بعضی امور.

مستند سازی :

 1. سیستم نمره و سطح بندی و امتیاز وجود ندارد.
 2. مراحل انجام یک روند آموزشی برای هر کودک جمع آوری می شود.

بخشی از شیوه های مستند سازی عبارتند از:

 • گزارش های روزانه مربیان
 • گزارش فعالیت های خاص از یک پروژه
 • گزارش های فردی در پایان هر ماه
 • گزارش های عمومی از سوی مدیر
 • عکس و فیلم در مراحل مختلف کار
 • پروژه های کودکان در طی سال
 • گزارش های والدین
 • گزارش های کودکان از سفر های فردی یا گروهی

چگونگی دستیابی ( چگونه آموزش داده می شود؟)

 • ایجاد پرسش  ،دغدغه سوال و انگیزه
 • گفتگو
 • جمع آوری اطاعات (تماشای فیلم و ...)
 • بازی
 • داستان ، قصه و شعر ( ادبیات)
 • مشاهده
 • اقدام دست ورزی
 • کاردستی
 • ساخت و ساز

 3 ویژگی یک مرکز آموزشی :

مدیر آموزشی

روان شناس

مشخص بودن رویکرد

 

سرفصل های آموزشی

 • ریاضی
 • علوم
 • نوشتاری
 • دست ورزی
 • ارزش های زندگی
 • آوا ورزی

  دپارتمان ها

 • کامپیوتر
 • زبان
 • هنر
 • تربیت بدنی

1-کلاس بازی ترانه

2-کلاس جانور شناسی

3-کلاس موسیقی

برنامه های در طول سال تحصیلی :

 • برگزاری جشن های ملی و مناسبه های فرهنگی ، ملی مذهبی ، جهانی
 • یرگزاری نمایشگاه کتاب جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
 • برگزاری جشنواره های کتاب و کتابخوانی توسط نوآموزان
 • براگزاری جشن تولد های گروهی
 • برگزاری گردهمایی های خانوادگی نوآموزان
 • برگزاری نمایشگاه از آثار هنری نوآموزان
 • برگزاری دوره های فرزند پروری برای والدین
 • استفاده از خدمات روان شناسی نوآموزان و والدین

آنچه در واله انجام می دهیم :

 • جهت ارزیابی پیشرفت، هر کودک را با خودش مقایسه می کنیم تا مسیر رشدش را ببینیم
 • به عنوان موجودی منحصر به فرد به او نگاه می کنیم و به تفاوت های فردی او احترام می گذاریم
 • به او فرصت تجربه و تصمیم گیری می دهیم تا نیاز به خود مختاری و استقلال را در خود تقویت کند
 • با دادن حق انتخاب به او در فرصت های متعدد یادگیری نیاز به آزادی در او تقویت می شود
 • با ایجاد فرصت های متنوع یادگیری توانایی تصمیم گیری و قدرت حل مساله را در او تقویت میکنیم
 • به او فرصت می دهیم تا آموخته هایش را با دوستانش به اشتراک بگذارد و فرآیند آموزش کودک به کودک را طی کند که موجب تثبیت بهتر یادگیری می شود.
 • در موقعیت های مختلف و در حضور دوستانش (به ارائه مطلب ،تصویرخوانی ، خاطره گویی ) می پردازد و عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا می برد
 • (خودآگاهی )توانایی های خود را می شناسد و نقاط قوت خود را می داند ، کارهایی که به نظر خودش خیلی خوب انجام می دهد  این را می داند که قرار نیست همه کارها را خیلی کامل و عالی انجام دهد او در بعضی کارها نیاز به تمرین بیشتر دارد ؛ اگر به آنها علاقه دارد  خودش را دوست دارد و تایئد می کند
 • توانایی و قدرت بیان نظرات به سایرین و حتی مربیان را دارد با رعایت اصولی تربیتی و ادب و نزاکت
 • توانایی بیان نظراتش را دارد ،  بدون اینکه کسی را ناراحت کند یا توهین کند.

آنچه در پیش دبستان واله انجام نمی دهیم :

 • هیچ کودکی با دیگری مقایسه نمی شود
 • آسیب به دیگری چه به صورت کلام ، فیزیکی یا حتی با نگاه
 • اجبار به انجام کاری یا گفتگویی از طرف سایرین
 • رقابت ، لذت بردن از بازی و فعالیت بر رقابت اولیت دارد و فعالیت ها برد برد هستند
 • برچسب نمیزنیم
 • تشویق و تنبیه نداریم

چرا تشویق و تنبیه نه؟

معایب سیستم های کنترل گری پاداش و تنبیهدرونی نشدن رفتار مطلوب و پنهان ماندن رفتارهای نامطلوب ، اجبار به تبعیت پیروی از علایق و خواسته های دیگران ، خاموشی موقت رفتار نامطلوب را در پی دارد.

همچنین کاهش خود آگاهی ، آموزش کنترل دیگران ، ترویج فرهنگ خشم و خشونت

مربی

با توجه  به سوابق شغلی و رشته ی تحصیلی و دوره های همسو با گذرانده شده انتخاب می شوند و  در جلسات دانش افزایی که از سوی مرکز به صورت کارگاهی و مداوم برگزار می گردد به اهداف آموزشی مرکزحرکت می کنند.

مربی به عنوان تسهیلگر در کنار کودک قرار می گیرد و بخش هدایت گری کودک را در راستای اهداف آموزشی به عهده دارد.

متقاضیان ثبت نام :

 • پیش1 : نیمه دوم 1397- نیمه اول 1398
 • پیش 2 : نیمه دوم1396 نیمه اول 1397

ساعت حضور بچه ها در پیش دبستانی :

7:00 تا 15:45

7:30 تا 8:00 صبحانه

8:00 تا 15:00   ساعت رسمی آموزشی