پیش ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

برای ملحق شده به مدارس واله نیاز به پیش ثبت نام دارید. از این طریق می‌توانید پیش ثبت نام مدارس واله را انجام دهید.

اخبار و اطلاعیه‌ها

‍‍‍‍

افتخارات

نفرات برتر آزمون مرحله اول آدم برفی پایه اول

نفرات برتر اولین آزمون آدم برفی پایه دوم

نفرات برتر اولین آزمون آدم برفی پایه سوم

نفرات برتر سومین آزمون دلفین پایه ششم

نفرات برتر چهارمین آزمون دلفین پایه ششم

نفرات برتر آزمون مرحله چهارم دلفین پایه پنجم

نفرات برتر مرحله چهارم آزمون دلفین پایه چهارم