پیش ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

برای ملحق شدن به مدارس واله نیاز به پیش ثبت نام دارید. از این طریق می‌توانید پیش ثبت نام مدارس واله را انجام دهید.