پیش ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

برای ملحق شده به مدارس واله نیاز به پیش ثبت نام دارید. از این طریق می‌توانید پیش ثبت نام مدارس واله را انجام دهید.

اخبار و اطلاعیه‌ها

‍‍‍‍

افتخارات

برگزیدگان آزمون پایان ترم تابستان پایه چهارم

برگزیدگان آزمون پایان ترم تابستان پایه پنجم و ششم

*کسب موفقیت دانش آموزان واله ای در آزمون سمپاد*