آموزش زبان انگلیسی بخش خردسال در موسسه آموزشی فرهنگی واله

تاریخ آخرین ویرایش : 1402/11/11

آموزش زبان انگلیسی بخش خردسال در موسسه آموزشی فرهنگی واله

کودکان سرمایه‌های ملی سرزمین ما می‌باشند و ساختن فردایی بهتر برای آن‌ها˓ ساختن آینده‌ای بهتر برای ایران زمین می‌باشد.  لذا با عنایت به اهمیت آموزش زبان انگلیسی در آینده تحصیلی و کاری هر‌یک از نوآموزان و دانش آموزان˓ دپارتمان زبان‌های خارجی مدارس واله در مقطع پیش دبستان و پایه‌ اول دبستان بر‌آن است تا با بهره بردن از یافته‌های نوین در علم آموزش زبان انگلیسی˓ تجربه یادگیری زبان را به تجربه‌ای مفرح˓ مؤثر و آسان تبدیل نماید. در این راستا تمامی جنبه‌های رشد شناختی˓ عاطفی˓ اجتماعی˓ جسمی˓ حرکتی و زبانی کودکان مورد توجه قرار گرفته و چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی از همان ابتدای آموزش متناسب با توانایی و رشد ذهنی- فیزیکی زبان‌آموزان برنامه‌ریزی شده است. زبان‌آموزان کودک، با بازی‌های کودکانه، شعر˓ نمایش و ساخت کاردستی˓ هم در مکالمه و مهارت شنیداری و هم در خواندن و نوشتن تا بالاترین سطوح یادگیری زبان انگلیسی پیش می‌روند.  فراگیران  بطور علمی و غیر مستقیم با تمرکز بر یادگیری محیطی، علاوه بر مهارت‌های زبانی در مهارت‌های زندگی نیز رشد می‌یابند.

آموزش در مقطع پیش دبستان

آموزش در مقطع پیش دبستان با تمرکز بر مهارت‌های گفتاری و شنیداری، بر اساس روش‌های روز دنیا و با بهره بردن از کتاب‌های Play Time که به‌صورت تخصصی در سه سطح و برای گروه سنی خردسال طراحی شده است آغاز می‌گردد.

آموزش در پایه اول دبستان

همان‌طور که قبلا اشاره شد در دپارتمان زبان‌های خارجی مدارس واله، چهار مهارت اصلی شنیداری˓ گفتاری˓ خوانداری و نوشتاری از ابتدایی‌ترین مقطع آموزشی با عمق و اهداف متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. کتاب‌های Pockets در سه سطح˓ با فعالیت‌هایی نظیر شعر˓ داستان˓ کاردستی˓ مکالمه در غالب نمایش˓ بازی‌های مهارتی و ... به آموزش مهارت‌های مکالمه و شنیداری زبان‌آموزان پرداخته و کتاب‌های Magic Phonics با تمرکز بر شناخت صداها و حروف زبان انگلیسی و محتوای متنوع از جمله شعر˓کلمات˓ ساختار‌های پرکاربرد و داستان به آموزش مهارت‌های نوشتاری˓ و خوانداری زبان‌آموزان می‌پردازد.

سطوح طراحی شده در پایه اول دبستان

سطح P1M1: اولین سطح آموزش زبان در پایه اول دبستان می‌باشد. زبان‌آموزان در این سطح کتاب‌های Magic Phonics1,2,3 و Pockets1 را به‌طور کامل فرا می‌گیرند.

سطح P2M2: دومین سطح آموزش زبان در پایه اول دبستان می‌باشد. زبان‌آموزان در این سطح کتاب‌های Magic Phonics 2,3, 4 و Pockets 2 را به‌طور کامل فرا می‌گیرند.

سطح P3M3:سومین سطح آموزش زبان در پایه اول دبستان می‌باشد. زبان‌آموزان در این سطح کتاب‌های5 ,Magic Phonics 3,4 و  3Pockets  را به‌طور کامل فرا می‌گیرند.