کارگاه‌های از رؤیا تا واقعیت

تاریخ آخرین ویرایش : 1403/04/09

در مدارس واله، از دبستان تا دبیرستان، ما در کنار بچه‌ها هستیم تا خودشان را پیدا و باور کنند.

بدون تردید، راه پیشرفت و موفقیت از خودشناسی و خودباوری گذر می‌کند.

در دوره دبستان با کارگاه مهارت زندگی،

و در دوره اول و دوم دبیرستان با کارگاه از ایده تا طرح، در کنار دانش‌آموزان واله‌ای هستیم تا به آنها کمک کنیم فردای رؤیایی خودشان را دست‌یافتنی سازند.

نمایش سکانس‌هایی از کارگاه مهارت زندگی ما: تماشا کنید.

نمایش سکانس‌هایی از کارگاه از ایده تا طرح ما: تماشا کنید.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی فرهنگی واله است.