انتظارات اجرایی از زبان‌آموزان در بخش کانون زبان ایران

تاریخ آخرین ویرایش : 1400/06/31

به‌طور کلی زبان آموزان لازم است به موارد زیر توجه نمایند:

  • راس ساعت مقرر در کلاس حضور داشته باشند. تاخیر زبان‌آموزان و ورود آنها پس از شروع کلاس موجب ایجاد اختلال در روند عادی کلاس و تمرکز سایرین می‌شود. لذا چهار جلسه تاخیر کمتر از 15 دقیقه به عنوان یک جلسه غیبت منظور می‌شود و هر تاخیر بیش از 15 دقیقه به‌منزله یک جلسه غیبت در نظر گرفته می‌شود.
  • با پوشش مناسب یک محیط فرهنگی وارد کلاس شوند.
  • در کلاس مشارکت کافی و  پاسخگویی لازم به سولات مدرس را داشته باشند.
  • زبان‌آموزان مجازند سه جلسه در هر ترم غیبت نمایند. غیبت بیش از سه جلسه موجب محرومیت آنها از شرکت در امتحان پایان ترم و در نتیجه مردودی آنها در آن ترم می‌شود. لذا جهت اجتناب از این مورد، پیشنهاد می‌شود جلسات غیبت را حتی‌المقدور مختص روزهای ضروری و حوادث پیش‌بینی نشده حفظ نمایند. غیبت بیش از سه جلسه موجه یا غیر موجه به مردودی زبان‌آموز منجر می‌شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی فرهنگی واله است.