کلاس های فوق برنامه دپارتمان زبان واله

تاریخ آخرین ویرایش : 1400/06/31

 

 

یادگیری زبان دوم و حتی سوم مهارتی است که نقش چشمگیری در آینده تحصیلی و شغلی فرزندان شما دارد.

رویکرد ما در دپارتمان زبان‌های خارجی مجموعه مدارس واله، کسب این مهارت به‌ طورموثراست؛ به گونه‌ای که زبان‌آموزان توانایی ورود به جامعه بین المللی را داشته باشند و بتوانند هم در زمینه تحصیلات آکادمیک و هم تعامل‌های شغلی- اجتماعی از این مهارت بهره ببرند. این امر مستلزم آموزش‌های مستمر آکادمیک و همچنین آموزش با اهداف ویژه است.

لذا در دپارتمان زبان‌های خارجی مجموعه مدارس واله در کنار آموزش‌های آکادمیک هفتگی، در جهت تثبیت یادگیری و افزودن دانش تخصصی زبانی کلاس‌های فوق برنامه زبان با اهداف ویژه برگزار می‌گردد.

مجموعه کلاس‌های مهارت‌ورزی و یادگیری زبان انگلیسی: