کانون زبان ایران - گروه سنی نوجوان

تاریخ ایجاد : 1400/06/29

شرایط ورود به بخش نوجوان:

اتمام پایه چهارم دبستان

پس از ثبت نام، جهت مشخص شدن سطح آموزشی زبان آموز، امتحان تعیین سطح به عمل می آید. زبان آموزان باید به دو صورت کتبی و شفاهی در امتحان تعیین سطح شرکت نمایند. زمان برگزاری این آزمون توسط مرکز آموزشی به اطلاع زبان آموزان خواهد رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطوح آموزشی
سطوح آموزشی بخش نوجوانان در کانون زبان ایران به شرح زیر می باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در نظر داشته باشیم در این مقطع، نوجوانان به‌دلیل شرایط خاص روحی و سنی، در کنار نیاز به نظارت مدرس و والدین، در پی کسب استقلال و اثبات هویت خویش هستند. مقتضی است در این راستا از مقایسه عملکرد آنها با همسالان و همینطور با وضعیت آنها در بخش کودکان خودداری نموده و با احترام به ویژگی‌ها و استعدادهای فردی آنها زمینه شکوفایی تحصیلی‌شان را فراهم آوریم.

سن زبان‌آموزان

نوجوانانی که در پایان پایه چهارم ابتدایی تا هفتم تحصیل می‌کنند، در مجوعه مدارس واله در سطح نوجوان قرار می‌گیرند.

  • هر ترم شامل 21 جلسه است که جلسه 21 مربوط به امتحان Final کتبی می‌باشد.

آزمون‌ها
در هر دوره آزمونهایی به شرح زیر برگزار می گردد:
 • کوئیز اول: بر اساس جدول زمانی و توسط مدرس اعلام می گردد.
 • کوئیز دوم: بر اساس جدول زمانی و توسط مدرس اعلام می گردد.
 • امتحان پایان ترم: آخرین جلسه هر دوره

کلیه امتحانات به صورت کتبی برگزار می گردد.

موارد آموزشی
مواد آموزشی نوجوانان شامل کتب زیر می باشد.

 

• Magic Time
• English Time 1
• English Time 2
• English Time 3
• English Time 4
• English Time 5
• English Time 6

موارد کمک آموزشی
مواد کمک آموزشی نوجوانان شامل مطالب زیر می باشد.

• مجموعه کتاب های Test Time
• Flash card
• کتاب داستان Teti and Lumi
کتاب داستان Teti's Favorite

فصلنامه‌های  Saesaw و Rainbow

شرایط انتقال به گروه بزرگسالان

• اتمام پایه هفتم و یا قبولی در سطح Reach 4

• شرکت در امتحان تعیین سطح کتبی و شفاهی که نتیجه به دپارتمان زبان‌های خارجی مجموعه مدارس واله اعلام می‌گردد

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی فرهنگی واله است.