بخش نوجوان

تاریخ ایجاد : 1397/08/02

شرایط ورود به بخش نوجوان

 1. اتمام مقطع چهارم دبستان

تعیین سطح
پس از ثبت نام، جهت مشخص شدن سطح آموزشی زبان آموز، امتحان تعیین سطح به عمل می آید. زبان آموزان باید به دو صورت کتبی و شفاهی در امتحان تعیین سطح شرکت نمایند. زمان برگزاری این آزمون توسط مرکز آموزشی به اطلاع زبان آموزان خواهد رسید.

سطوح آموزشی
سطوح آموزشی بخش نوجوانان در کانون زبان ایران به شرح زیر می باشد:

مقطع Start

مقطع Run

سطح Run 1
سطح Run 2
سطح Run 3
سطح Run 4

مقطع Race

سطح Race 1
سطح Race 2
سطح Race 3
سطح Race 4

مقطع Reach
سطح Reach 1
سطح Reach 2
سطح Reach 3
سطح Reach 4

ارزشیابی
نحوه ارزشیابی به شرح زیر می باشد:

فعالیت کلاسی شامل:
1. توانایی شنیدن 15%
2. توانایی صحبت کردن 15%
3. توانایی خواندن 15%
4. توانایی نوشتن 15%
5. امتحان پایان ترم 30%
6. کوئیز اول و دوم 10%

موارد فوق در مجموع 100% نمره نهایی را تشکیل می دهد.

آزمون ها
در هر دوره آزمونهایی به شرح زیر برگزار می گردد:
 • کوئیز اول: بر اساس جدول زمانی و توسط مدرس اعلام می گردد.
 • کوئیز دوم: بر اساس جدول زمانی و توسط مدرس اعلام می گردد.
 • امتحان پایان ترم: آخرین جلسه هر دوره

کلیه امتحانات به صورت کتبی برگزار می گردد.

مواد آموزشی
مواد آموزشی نوجوانان شامل کتب زیر می باشد.

• Magic Time
• English Time 1
• English Time 2
• English Time 3
• English Time 4
• English Time 5
• English Time 6

مواد کمک آموزشی
مواد کمک آموزشی نوجوانان شامل مطالب زیر می باشد.

• مجموعه کتاب های Test Time
• مجله Rainbow
• Flash card
• کتاب داستان Teti and Lumi
• کتاب داستان Teti's Favorite
• کتاب داستان The Mouse and the Frog
• سی دی Story Time

شرایط انتقال به گروه بزرگسالان
 اتمام مقطع پایه هفتم و یا قبولی در سطح Reach 4

  تکمیل فرم مخصوص انتقال به گروه بزرگسالان و تحویل آن به مرکز آموزشی محل تحصیل زبان آموز.

• شرکت در امتحان تعیین سطح کتبی و شفاهی و یا تعیین سطح برابر جدول انتقال که توسط مرکز مقصد اعلام می گردد.

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی فرهنگی واله است.