بخش کودکان

تاریخ ایجاد : 1397/08/02

در این بخش دانش آموزان واله که  مقطع اول دبستان را به اتمام رسانیده اند و حداکثر پیش از پایان مقطع چهارم ابتدایی می باشند شرکت می کنند.

تعیین سطح
پس از ثبت نام، درصورت درخواست زبان آموز و عدم تمایل به آغاز آموزش از ابتدا، جهت مشخص شدن سطح آموزشی، امتحان تعیین سطح به صورت شفاهی به عمل می‌آید.
زمان برگزاری این آزمون توسط مرکز آموزشی به اطلاع زبان آموزان خواهد رسید.

سطوح آموزشی گروه کودکان 
دوره آموزش کودکان شامل 14 ترم بوده و از 4 مقطع به شرح زیر تشکیل شده است:

مقطع Primer

سطح Primer 1
سطح Primer 2

مقطع Step Up

سطح Step Up 1
سطح Step Up 2
سطح Step Up 3
سطح Step Up 4

مقطع Move Up

سطح Move Up 1
سطح Move Up 2
سطح Move Up 3
سطح Move Up 4

مقطع Jump Up

سطح Jump Up 1
سطح Jump Up 2
سطح Jump Up 3
سطح Jump Up 4 

کتاب‌های گروه کودکان
کتاب‌های گروه کودکان شامل دو گروه مواد و مطالب آموزشی و مواد و مطالب کمک آموزشی می‌‌باشد.

مواد آموزشی گروه کودکان
مواد آموزشی کودکان شامل کتب زیر می باشد:

 

• An English Primer (Student Book, Work Book, CD)
• (Up and Away in English 1 (Student Book + CD, Work Book, Activity Book + CD
• (Up and Away in English 2 (Student Book + CD, Work Book, Activity Book + CD
• (Up and Away in English 3 (Student Book + CD, Work Book, Activity Book + CD
• (Up and Away in English 4 (Student Book + CD, Work Book, Activity Book + CD
• (Jump Up 1 (Student Book + CD
• (Jump Up 2 (Student Book + CD 
• (Jump Up 3 (Student Book + CD
• (Jump Up 4 (Student Book + CD

مواد کمک آموزشی گروه کودکان
مواد کمک آموزشی کودکان شامل مطالب زیر می باشد:
• مجله Seesaw که به صورت فصلنامه منتشر می شود.
• کتابهای Up & Away Readers
• استفاده از Flash Card
• کتاب داستان Teti and Lumi 
• کتاب داستان Teti's Favorite
• سی دی Let's Read Together

 ارزشیابی آموزشی

به دلیل پایین بودن سن زبان آموزان در این بخش و با بررسی هایی که توسط کارشناسان به عمل آمده است، با وجود سیستم نمره دهی همزمان با ارزشیابی مستمر، نظام ردی و قبولی در این گروه سنی وجود ندارد و در صورت درخواست والدین و یا نظر مدرس و نیاز زبان آموز، امکان گذراندن مجدد سطح توسط زبان آموز میسر است . 
وضعیت تحصیلی زبان آموز در دو مرحله به اطلاع والدین رسانده می شود: نوبت اول در جلسه در جلسه یازدهم آموزشی ( پس از مرور دروس در نوبت اول ) و نوبت دوم پس از اتمام ترم ( پس از مرور دروس نوبت دوم ). اطلاع رسانی توسط برگه هایی که میزان توانایی زبان آموزان را به والدین نشان می دهد انجام می شود . این برگه ها حاوی اطلاعاتی در زمینه موارد آموزشی شامل مهارت های شنیدن، گفتن، خواندن، نوشتن، و موارد انضباطی شامل رفتار و منش، انجام تکالیف، غیبت ها و دیرکردها می باشد . 
لازم به ذکر است فعالیت کلاسی(60% نمره) و نمره آزمون ها (40% نمره) را شامل می شود و در صورتی که نمره زبان آموز کمتر از 70 باشد، تکرار سطح، توصیه می شود.

شرایط انتقال از گروه کودکان به گروه نوجوانان 
• اتمام مقطع چهارم ابتدایی. 
• شرکت در امتحان تعیین سطح کتبی و شفاهی.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی فرهنگی واله است.