پیش ثبت نام!

برای ملحق شده به مدارس واله نیاز به پیش ثبت نام دارید. از این طریق می‌توانید پیش ثبت نام مدارس واله را انجام دهید.

اخبار و اطلاعیه‌ها

رویداد‌ها

تایج دانش‌آموزان واله در مسابقات ریاضی استرالیا

قدردانی دانش‌آموزان دبستانی از کارکنان فداکار آتش‌نشانی

ازدید دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه واله از سازمان بهره‌وری انرژی ایران